« »
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Exhibitions

Philip Ahlqwist

Ahlqwist är mest känd för sina minimalistiska landskapsmålningar och för sina samtidsskildringar med budskap om tolerans, kärlek, existens och reflektioner på populärkultur.

“Syftet med min konst är att ge betraktaren nya, visuellt intressanta perspektiv på livet och omvärlden. Oavsett om det är att tolka naturupplevelser, sociala medier, politik, populärkultur eller mänskliga värderingar vill jag skapa samtida uttryck, oväntade kompositioner och interaktioner mellan yta, mönster, färger och typografi, genom att använda mig av innovativ mediateknik.”

Ahlqwist debuterade som konstnär 2014 efter en framgångsrik karriär inom reklambranschen på några av världens främsta reklambyråer. Som Creative Director har han blivit tilldelad hundratal priser och utmärkelser för sina jobb.

Förutom Göteborg och Stockholm har Philip Ahlqwist varit bosatt och verksam i Shanghai, New York och Paris. 

Philip Ahlqwist tog examen med hedersomnämnande i Art Direction och Visual Media Communication från Berghs School of Communication. Han utmärkte sig tidigt i karriären genom att tilldelas Kycklingstipendiet som belönas de mest lovande, unga kreatörer vid Guldäggsgalan.

Ahlqwist har undervisar i samtida visuell kommunikation på Berghs School of Communication, Hyper Island och Beckmans designhögskola i Stockholm.

Hans verk finns i både privata konstsamlingar och hos institutioner i Sverige, Frankrike, Luxemburg och USA.

@ ZMARTART.SE – Edition 10. Fine Art Print on Aluminium. 

Philip Ahlqwist, born 1977 in Gothenburg, is a Swedish visual artist. His themes are abstract expressionism, new media and pop art.

He is best known for his minimalistic landscape paintings and for his contemporary imagery with messages of tolerance, love, existence and reflections on popular culture.

 ”The purpose of my art is to give the viewer a new, visually interesting perspective on the outside world. Whether it’s to interpret personal experiences from nature, social media, politics, popular culture or human values, I want to create contemporary expressions, unexpected compositions and interactions between surface, patterns, colors and typography, using innovative media technology. ”

 Ahlqwist emerged as an artist in 2014 after a successful career in the advertising industry at some of the world’s most renowned advertising agencies. As Creative Director, he has been awarded over a hundred awards for his work.

 In addition to Gothenburg and Stockholm, Philip Ahlqwist has been living and working in Shanghai, New York and Paris.

 Philip Ahlqwist graduated in Art Direction and Visual Media Communication from Bergh’s School of Communication. He distinguished himself early by receiving the “Kycklingstipendiet”, which is awarded to the most promising young creatives at the Guldäggsgalan in Stockholm.

Ahlqwist teaches contemporary visual communication at Bergh’s School of Communication, Hyper Island and Beckman’s College of Design in Stockholm.

His works are in the collections of both Swedish and international art collectors and companies in England, France, Luxembourg and the United States.