Posted about tisdag, februari 4th, 2014 11:30 f m GMT +2

Kultur Mat Kultur Dryck Kultur

Tredje Långgatan är den naturliga fortsättningen på det populära gång och handelsstråket Vasagatan – Haga Nygata. Vår vision är en livlig gata med butiker, restauranger, uteserveringar och tillfälliga evenemang av typen “bondens marknad”. På gatan finns redan flera etablerade restauranger som Saluhallen Briggen, Oakleys, Stearin, Café Frid &Fröjd, Byns Bistro och A Hereford Beefstouw.

Fastighetsägaren och restauratören arbetar med en rejäl upprustning och anpassning av fastigheten Masthugget 8:10 (Auktionsverket) till handels- och restaurangändamål. Vi planerar att även aktivera gårdarna med butiker och servering, med inspiration från t ex Viktoriapassagen. På så vis vill vi dra mer folk till området.

Auktionsverket Kulturarena

Här planeras för arrangemang med följande partners: A Gallery, Göteborgs Auktionsverk, Fresh Fish, P3 Guld, Göteborgs Filmfestival, NK mfl. Öppnar hösten 2014.

www.tredjelanggatan.se

 

ENG : CULTURE FOOD & DRINK | Tredje Långgatan | Göteborg | Sweden

Third Street is the natural continuation of the popular walking and trade street, the Vasa Street – Haga Nygata. Our vision is a busy street with shops, restaurants, outdoor cafes and temporary events such as ”farmer’s market”. On the street there are already several established restaurants as Market Hall Briggen, Oakleys, Stearin, Café Frid& Fröjde, Byns Bistro and A Hereford Beefstouw. We plan to activate courtyards with shops and restaurants, with inspiration from the example Victoria Passage. In this way, we want to draw more people to the area.

Auktionsverket Kulturarena

Plans include arrangements with the following partners: A Gallery, Göteborgs Auktionsverk, Fresh Fish, P3 Guld, Gothenburg Film Festival, NK et al. Opens the fall of 2014.